054-466-666 ต่อ 1382

รายละเอียดข่าว


รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ การประเมินสำนักงานสีเขียว (ภายใน) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา     

 

          เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และหัวหน้าโครงการสำนักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ การประเมินสำนักงานสีเขียว (ภายใน) ครั้งที่ 1  ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยดำเนินการประเมิน ร่วมกับคณะกรรมการการประเมิน ประกอบด้วย ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ อาจารย์ประจำคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์นริศรา ภาษิตวิไลธรรม อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อทำการประเมินความคืบหน้าผลการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1 และให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นแก่การพัฒนาโครงการสำนักงานสีเขียวฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการประเมินดังกล่าวฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา    

 

ขอขอบคุณภาพจาก : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ข้อมูล : ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://libarts.up.ac.th/  
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: kittipon.ja วันที่: 5 Aug 2021 13:47