054-466-666 ต่อ 1382

รายละเอียดข่าว


รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษฯ โครงการ “Green SPSS”     

   เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และหัวหน้าโครงการสำนักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการ “Green SPSS” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเนื้อหาการบรรยายหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวคณะศิลปศาสตร์ (Green Office) ซึ่งผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดี (G เงิน) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างปี 2561 – 2563

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์

ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก : คุณธนรินทร์ คงเถื่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                     
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: kittipon.ja วันที่: 9 Apr 2021 14:42