054-466-666 ต่อ 1382

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบกระดาษใช้แล้วเพื่อเป็นขยะบุญจำนวน 23 ถุง หนัก 325 กิโลกรัม ให้กับชุมชนบ้านแม่ใสทุ่งวัวแดง

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา บริจาคกระดาษใช้แล้วให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

คณะศิลปศาสตร์ บริจาคขวดน้ำพลาสติก และกระป๋องน้ำอัดลม ให้งานสิ่งแวดล้อมและกองอาคารสถานที่

คณะศิลปศาสตร์ร่วมกิจกรรมจัดทำฝายชะลอน้ำตามรอยในหลวงภูมิพลรัชกาลที่ 9

คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าศึกษาดูงาน สำนักงานสีเขียว ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ต้อนรับ อาจารย์ จีรนันท์ ทองเจริญ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ งานสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือเพื่อยกระดับการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยพะเยา

รับมอบหน้ากากอนามัย จากงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

คณะผู้ประเมินการประกันคุณภาพระดับคณะ (CUPT-QA) เยี่ยมชมโครงการ สำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระดับดี (G เงิน)

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “เปลี่ยนแล้ว...มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันรณรงค์ใช้ถุงผ้า แก้วส่วนตัว ลดขยะพลาสติก รักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน”

คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคุณนุ่น ศิรพันธ์ และ คุณท็อป พิพัฒน์ ในระหว่างการเดินทางไปประชาสัมพันธ์ ECOLIFE Application ลดการใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะศิลปศาสตร์ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยสีเขียว (UP Green Heart) ดีเด่น ระดับคณะ

ดร.รัตนา ยาวิเลิง ประธานกรรมการสำนักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว ณ ห้องประชุม ASH 1301 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล “ดีเด่น” การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ด้านวิทยาศาสตร์)

ดร.รัตนา ยาวิเลิง ประธานกรรมการสำนักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green(ระดับเงิน) ระดับประเทศ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ดร.รัตนา ยาวิเลิง ประธานกรรมการสำนักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว ณ ห้องประชุม CE01111 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมบริจาคกระดาษใช้แล้ว 2 หน้า เพื่อเป็นขยะบุญและขยะรีไซเคิล

ดร.รัตนา ยาวิเลิง ประธานกรรมการสำนักงานสีเขียวคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตุการณ์ในการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

ดร.รัตนา ยาวิเลิง ประธานกรรมการสำนักงานสีเขียว นำเสนอผลงาน ด้านการบริหาร ชื่อผลงาน “LibArts 3Rs สำนักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์”

งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการทำความสะอาดและตรวจเช็คการใช้งานเครื่องปรับอากาศ ในอาคารคณะศิลปศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินสำนักงานสีเขียว

คณะศิลปศาสตร์ดำเนินกิจกรรม Green Office

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ตรวจตราความเรียบร้อยโดยรอบคณะ ก่อนหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่ 2564

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมบุคลากร ภายใต้แนวคิด การประชุมสีเขียว (Green Meeting)

คณะศิลปศาสตร์จัดการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสำนักงานสีเขียวคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการอบเกณฑ์การตรวจสอบ Green Office แบบออนไลน์

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษฯ โครงการ “Green SPSS”

คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดการประเมิน Green Office 2564

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ การประเมินสำนักงานสีเขียว (ภายใน) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ การประเมินสำนักงานสีเขียว (ภายใน) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมวางแผนและดำเนินกิจกรรม Green Office 2021